Về chúng tôi

Hướng đến biểu tượng hàng đầu về chất lượng Dược phẩm và là nhà tân dược uy tín nhất Việt Nam, Công ty Cổ phần Dược phẩm quốc tế Hebrotek khẳng định giá trị nâng tầm sức khỏe cộng đồng thông qua các sản phẩm chất lượng cùng với mục tiêu tối ưu hóa nguồn nhân lực.

Vị trí đang tuyển

Tại sao chọn Hebrotek?

Quan tâm & chăm sóc

Hebrotek tạo ra một môi trường làm việc tôn trọng, đa dạng và hoà nhập với đồng nghiệp.

Hợp tác & phát triển

Thành công của công ty phụ thuộc vào năng lượng tập thể, trí tuệ và sự đóng góp của tất cả các thành viên.

Tập trung & trách nhiệm

Con người Hebrotek xác định mục tiêu rõ ràng và tập trung mọi nỗ lực, sự chú ý và tâm sức để thực hiện.

Chính trực & tin cậy

Chúng tôi làm điều đúng đắn, đúng cách và đặt sự chính trực làm cốt lõi cho mọi nỗ lực của mình.

Các vị trí đang tuyển tại Hebrotek